Kahramankazan

Hakkımızda

Tarihçemiz

Kahramankazan Sanayici ve İşadamları Derneği ( KAZANSİAD ) 2003 tarihinde, 10 değerli sanayicinin bir araya gelmesiyle; sanayici ve iş adamlarının işbirliklerini geliştirmek, sorun çözümlerinde destek olmak, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayici ve iş adamlarının iletişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

KAZANSİAD, sanayici ve iş adamlarını bütünleştirerek, gerek ülkemizde gerekse yurt dışındaki sanayici ve iş adamlarının sosyo – ekonomik ve kültürel alanda bütünleşmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunarak sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi – işveren işbirliğini geliştirmeye çalışır.

Derneğimizin Amacı

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca aslı görevlerine odaklanmış etkin bir devletin var olduğu Türkiye’de, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak ve laik, etkin hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

Dernek,sanayici ve iş adamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.

Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışır.

Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Kazan Sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalışır.

Kazan’da liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.

Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlamentoya, hükumete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

Derneğin Vizyonu

Derneğin Vizyonu:Kazan İlçesinde organize sanayi bölgesi oluşturmaktır.

Derneğin Misyonu

Derneğin Misyonu: Kazan İlçesinde İstihdamın artırılması.

Scroll to Top
Scroll to Top